Ensiklopedia Hadits Lemah : Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina

Penulis: Buletin Jum’at Al-Atsariyyah Gowa

Hadits dho’if (lemah), apalagi palsu, tidak boleh dijadikan dalil, dan hujjah dalam menetapkan suatu aqidah, dan hukum syar’i di dalam Islam. Demikian pula, tidak boleh diyakini hadits tersebut sebagai Read the rest of this entry »

Advertisements