Menyingkat Shalawat dengan SAW

Oleh: Al Lajnah Ad-Daimah (Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia)

Soal:
Bolehkah menulis huruf yang maksudnya shalawat (ucapan shallallahu ‘alaihi wasallam). Dan apa alasan Read the rest of this entry »