Hukuman yang Keras bagi Orang yang Tidak Konsisten

Oleh: Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Berkata Al Imam An Nawawi di dalam kitabnya yang mulia Riyadhus Shalihin:

Bab: Hukuman Keras Bagi Orang yang Beramar Ma’ruf dan Nahi Mungkar tapi Perbuatannya Menyelisihi Ucapannya

Allah ‘azza wa jalla berfirman,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Mengapa kalian suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kalian melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kalian membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kalian berpikir?” (Al-Baqarah: 44)

Allah ‘azza wa jalla berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2)كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(3)

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tiada kalian kerjakan.” (Ash-Shaf: 2-3)

Allah ‘azza wa jalla berfirman mengabarkan tentang ucapan Syu’aib alaihissalam,

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

“Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian (dengan mengerjakan) apa yang aku larang.” (Huud: 88)

Penjelasan (oleh Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin):

Setelah bab yang sebelumnya mengangkat tema tentang wajibnya amar ma’ruf dan nahi mungkar, maka sangat sesuai untuk menyebutkan bab ini, yaitu tentang hukuman keras bagi seorang yang beramar ma’ruf dan nahi mungkar namun dia sendiri tidak melaksanakannya wal iyyadzubillah.

Orang yang keadaannya seperti ini maka dia tidak jujur dalam perintah dan larangannya, karena seandainya dia benar-benar jujur dengan meyakini bahwa apa yang dia perintahkan adalah sesuatu yang ma’ruf dan bermanfaat maka niscaya dia adalah orang yang pertama kali melakukannya seandainya dia orang yang berakal.

Demikian pula sebaliknya, jika dia melarang dari perbuatan mungkar dan dia meyakini bahwa kemungkaran tersebut membawa mudharat serta perbuatan dosa, maka seandainya dia orang yang berakal maka dia adalah orang yang pertama kali akan meninggalkannya, sehingga apabila dia menyuruh kepada perbuatan ma’ruf sedangkan dia tidak melakukannya ,atau melarang dari kemungkaran sedangkan dia mengerjakannya, maka bisa diketahui bahwa ucapannya ini tidak terbangun di atas keyakinan (ucapannya hanya dusta –pent). Wal iyyadzubillah.

Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta’ala mengingkari orang yang melakukan hal tersebut dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 44.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Kalimat tanya dalam ayat ini adalah untuk pengingkaran. Maksudnya adalah, “Bagaimana bisa kalian menyuruh orang berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sehingga tidak mengerjakannya dan dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab serta mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan?”.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Maka tidakkah kalian berpikir?!”

Kalimat tanya ini adalah untuk celaan, (seolah-olah) Allah subhanahu wa ta’ala berfirman kepada mereka, “Bagaimana hal ini bisa terjadi pada kalian? Di mana akal kalian jika benar-benar kalian orang yang jujur?.”

Contohnya ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk meninggalkan riba namun dia justru bermuamalah dengan cara riba dan melakukan praktek riba yang lebih parah. Dia misalnya berdakwah kepada manusia, “Janganlah kalian mengambil bunga dalam bermuamalah dengan bank”, lalu dia pergi mengambil bunga tersebut dengan cara tipu daya serta penipuan dan dia sendiri tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan tersebut dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan praktek riba (tanpa tipu daya).

Oleh karena itu Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan kepada para pelaku penipuan: “Mereka melakukan tipu daya kepada Allah subhanahu wa ta’ala seolah-olah yang mereka tipu ini adalah anak kecil. Seandainya mereka melakukannya secara terang-terangan (tanpa ada unsur penipuan –pent) saja maka akan lebih ringan (dosanya).” Dan sungguh benar apa yang dikatakan olehnya.

Demikian pula seseorang yang menyuruh manusia untuk mengerjakan shalat namun dia sendiri tidak mengerjakan shalat! Maka bagaimana ini!? Bagaimana bisa Anda menyuruh mengerjakan shalat dan memandangnya sebagai sesuatu yang ma’ruf lalu Anda tidak mengerjakannya? Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Tentunya sesuatu yang tidak masuk akal, terlebih lagi untuk dikatakan bagian dari agama dan hal itu bertentangan dengan agama dan kebodohan dalam beragama. Kita memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2)كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(3)

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tiada kalian kerjakan.” (Ash-Shaf: 2-3)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

” Hai orang-orang yang beriman”

Allah subhanahu wa ta’ala menyeru mereka dengan keimanan, karena konsekuensi dari keimanan adalah seseorang tidak akan melakukan hal ini dan tidak akan mengatakan apa yang tidak dia perbuat, kemudian Allah subhanahu wa ta’ala mencela mereka dengan firman-Nya,

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat?”

Kemudian menjelaskan bahwa perbuatan ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan sangat dimurkai-Nya.

Allah ‘azza wajalla kemudian berfirman,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tiada kalian kerjakan”

Para ulama mengatakan bahwa مَقْت ‘Al-Maqt’ adalah kemurkaan yang superlatif, sehingga Allah subhanahu wa ta’ala sangat murka dengan orang yang keadaannya seperti ini, yaitu dia mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Allah menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa itu merupakan salah satu hal yang Dia benci supaya mereka menjauhinya, karena seorang mukmin yang sejati akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman tentang Nabi Syu’aib alaihissalam,

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

“Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian (dengan mengerjakan) apa yang aku larang.” (Huud: 88)

Yakni Nabi Syu’aib berkata kepada kaumnya, “Tidak mungkin aku melarang kalian dari perbuatan syirik dan melarang kalian untuk mengurangi takaran dan timbangan sedangkan saya sendiri melakukannya.” Hal ini tidak akan mungkin terjadi karena para rasul adalah manusia yang paling mempunyai rasa empati kepada manusia, manusia yang paling besar pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan dalam melaksanakan perintah serta menjauhi larangan-Nya, sehingga tidak mungkin beliau menyelisihi mereka kepada apa yang beliau larang untuk kemudian melakukannya.

Ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan apa yang dia larang atau meninggalkan apa yang dia perintah, maka dia telah menyelisihi jalannya para rasul karena mereka tidak mungkin menyelisihi manusia untuk melakukan perbuatan yang mereka larang darinya dan akan datang insya Allah hadits-hadits yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan apa yang dia perintah dan mengerjakan apa yang dia larang. Allahul Muwaffiq.

Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟! فَيَقُولُ بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ

“Di hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang yang diseret lalu dilempar ke dalam neraka sehingga keluar usus-usus perutnya lalu dia berputar-putar padanya sebagaimana berputarnya keledai di alat penggilingan. Maka berkerumunlah ahli neraka dan mereka berkata, ‘Hai Fulan, ada apa denganmu?! Bukankah engkau yang menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar?’ Ia menjawab, ‘Benar, dahulu akulah yang menganjurkan kebaikan tetapi aku tidak mengerjakannya dan aku melarang kemungkaran tapi aku melakukannya.’ (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Penjelasan (oleh Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin):

Dalam hadits ini terkandung peringatan yang sangat keras bagi orang yang melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar namun ucapan dan perbuatannya menyelisihi.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Di hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang”, yakni para malaikat akan membawanya lalu benar-benar akan dilemparkan ke api neraka, dia tidak akan masuk neraka dengan lembut namun dia akan dilempar ke api neraka sebagaimana batu dilempar ke lautan, sehingga keluar usus-usus perutnya karena lemparan yang sangat keras wal iyyadzubillah.

Sabda beliau,

فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا

“Lalu dia berputar-putar padanya sebagaimana berputarnya keledai di alat penggilingan.”

Penyerupaan ini untuk penghinaan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyamakannya dengan keledai yang berputar di alat penggilingan dan gambarannya adalah dia berada di alat penggilingan kuno sebelum ditemukannya alat-alat yang terbuat dari besi ini, dijadikan dua batu besar dan keduanya akan melindas dan menggiling benda yang berada di antara keduanya, lalu diletakkan sebuah lubang di tempat yang paling tinggi dari keduanya untuk tempat masuk biji-bijian dan di dalamnya ada sepotong kayu yang diikat pada punggung keledai kemudian keledai itu berputar di alat penggilingan dan selama perputarannya tersebut alat gilingan akan berputar.

Orang yang dilempar ke dalam api neraka ini akan berputar mengelilingi ususnya wal iyyadzubillah sebagaimana keledai berputar mengelilingi alat penggilingan, lalu para penghuni neraka akan mengerumuinya seraya bertanya kepadanya, “Ada apa denganmu , apa yang membuatmu datang ke tempat ini, bukankah kamu dulunya menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar?” Maka dia menjawab mengakui dirinya, “Dahulu akulah yang menganjurkan kebaikan tetapi aku tidak mengerjakannya.” Dia menyerukan kepada manusia untuk shalat sedangkan dia sendiri tidak shalat, lalu menyuruh orang lain untuk menunaikan zakat sedangkan dia sendiri tidak membayar zakat, menyuruh untuk berbakti kepada orang tua sedangkan dia sendiri tidak melakukannya. Dan demikianlah, dia menyuruh kepada kebajikan namun dia sendiri tidak melakukannya.

Lalu dia mengatakan, “Dan aku melarang kemungkaran tapi aku melakukannya.” Dia menyeru kepada manusia untuk jangan berbuat ghibah, melakukan riba, melakukan penipuan dalam jual beli, jangan berbuat jelek dalam pergaulan dan bertetangga serta hal-hal yang semacamnya dari perkara-perkara haram yang dia larang. Namun dia sendiri melakukannya, wal iyyadzubillah.

Dia berbuat riba dalam jual beli, menipu, jelek dalam pergaulan, berbuat jahat kepada tetangga dan yang lainnya. Dengan demikian dia menyuruh kepada kebajikan, namun dia tidak melakukannya. Dia melarang dari kemungkaran namun dia sendiri melakukannya -kita memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala-. Orang ini pun disiksa dan dihinakan dengan siksaan dan penghinan seperti ini. Makanya wajib bagi semua orang untuk memulai dari dirinya sendiri, dia suruh dirinya untuk berbuat kebajikan dan dia larang dari perkara mungkar karena hak manusia yang paling tinggi bagi Anda setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah diri Anda sendiri, sebagaimana kata penyair,

Mulailah dengan dirimu, laranglah dirimu dari kesesatan
Maka jika jiwamu berhenti dari kesesatan itu maka kamu seorang yang bijaksana

Mulailah dari diri Anda kemudian berusahalah untuk menasihati saudara-saudara Anda, perintahlah mereka melakukan kebajikan dan laranglah mereka dari kemungkaran supaya Anda menjadi seorang yang baik dan memperbaiki orang lain, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta’ala suapa menjadikan kita termasuk orang yang baik dan memperbaiki orang lain sesungguhnya Dia adalah Maha Pemurah lagi Maha Mulia.(Selesai)

Syarh Riyadhus Shalihin karya Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
ulamasunnah.wordpress.com

Advertisements
%d bloggers like this: