Kenapa Agama kita disebut Islam?

Oleh: Al Lajnah Ad Daimah (Dewan Tetap untuk Riset dan Fatwa)

Soal:
Kenapa agama kita disebut dengan Islam?

Jawab:
Karena seseorang yang memeluk agama ini dia menundukkan wajahnya kepada ALLAH, dia tunduk dan patuh kepada seluruh hukum yang datang dari Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam. Allah berfirman,

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. (Al Baqarah: 130)

Allah juga berfirman,

Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk patuhlah! (berislamlah)” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam”.(Al Baqarah: 131)

Allah juga berfirman,

Bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya (Al Baqarah: 112)

Fatwa Lajnah Ad Daimah nomor 7887
ulamasunnah.wordpress.com

%d bloggers like this: