Kesyirikan Sekarang Lebih Parah daripada Kesyirikan Kaum Musyrikin di Masa Rasulullah!

Oleh: Asy Syaikh Shalih Al-Fauzan

Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba’ berkata,

“Kaum musyrikin pada zaman kita ini lebih besar kesyirikannya dari pada (kaum musyrikin) Read the rest of this entry »