Hati-hati Memilih Pasangan Hidup

Imran bin Hitthan Al-Khariji -seorang pemuka khawarij- dahulu adalah seorang ahlussunnah. Dahulu ia di atas sunnah. Namun kemudian Imran menikah dengan seorang wanita dari kerabatnya. Ada yang mengatakan wanita tersebut adalah sepupunya. Wanita ini adalah salah seorang pemimpin kaum Khawarij.

Imran berkata, “Saya akan menikahinya dan meluruskannya”. Akan tetapi ketika ia menikahinya wanita tersebut malah yang menyesatkannya sehingga Imran menjadi pemimpin khawarij yang sebelumnya ia di atas sunnah.

Hal ini menandakan kepada kita barakallahu fiik kepada perkara yang penting sekali. Hati-hati kita diantara jari jemari Ar-Rahman bebas Ia membolak-baliknya. Maka seseorang seharusnya tidak merasa aman terhadap dirinya dari fitnah.

(Dinukil dari nasehat Syaikh Abdullah Al-Bukhari tentang menikahi ahlul kitab).
Ulamasunnah.wordpress.com

%d bloggers like this: